Kuran-ı Kerim / FATİHA
"FATİHA suresi" için, toplam 7 ayet arasından 1 - 7 arası ayetler

1 / FATİHA - 1

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

1 / FATİHA - 2

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

1 / FATİHA - 3

Er rahmânir rahîm(rahîmi).
Rahmân'dır, Rahîm'dir.

1 / FATİHA - 4

Mâliki yevmid dîn(dîne).
Dîn gününün mâlikidir.

1 / FATİHA - 5

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

1 / FATİHA - 6

İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).
(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).

1 / FATİHA - 7

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.