Kuran-ı Kerim / ADİYAT
"ADİYAT suresi" için, toplam 11 ayet arasından 1 - 11 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

100 / ADİYAT - 1

Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).
Nefes nefese koşanlara andolsun.

100 / ADİYAT - 2

Fel mûriyâti kadhâ(kadhan).
Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara.

100 / ADİYAT - 3

Fel mugîrâti subhâ(subhan).
Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere andolsun ki.

100 / ADİYAT - 4

Fe eserne bihî nak’â(nak’en).
Böylece onunla tozu dumana kattılar.

100 / ADİYAT - 5

Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).
Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar.

100 / ADİYAT - 6

İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).
Muhakkak ki insan, Rabbine (karşı) gerçekten çok nankördür.

100 / ADİYAT - 7

Ve innehu alâ zâlike le şehîd(şehîdun).
Ve muhakkak ki o, buna elbette şahittir.

100 / ADİYAT - 8

Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).
Ve muhakkak ki, onun hayır (mal) sevgisi gerçekten kuvvetlidir.

100 / ADİYAT - 9

E fe lâ ya’lemu izâ bu’siramâ fîl kubûr(kubûri).
Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman, bilmiyorlar mı ki?

100 / ADİYAT - 10

Ve hussıle mâ fîs sudûr(sudûri).
Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.

100 / ADİYAT - 11

İnne rabbehum bihim yevme izin le habîr(habîrun).
Muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların herşeyinden haberdar olandır.