Kuran-ı Kerim / KARİA
"KARİA suresi" için, toplam 11 ayet arasından 1 - 11 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

101 / KARİA - 1

El kâriah(kâriatu).
Kâria.

101 / KARİA - 2

Mel kâriah(kâriatu).
Kâria nedir?

101 / KARİA - 3

Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu).
Kâria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

101 / KARİA - 4

Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.

101 / KARİA - 5

Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
Ve dağlar (atılmış rengârenk yünler) gibi olur.

101 / KARİA - 6

Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa).

101 / KARİA - 7

Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin).
İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.

101 / KARİA - 8

Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa).

101 / KARİA - 9

Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun).
Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).

101 / KARİA - 10

Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh).
Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?

101 / KARİA - 11

Nârun hâmiyeh(hâmiyetun).
(O) kızgın, yakıcı bir ateştir.