Kuran-ı Kerim / TEKASUR
"TEKASUR suresi" için, toplam 8 ayet arasından 1 - 8 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

102 / TEKASUR - 1

Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).
Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı.

102 / TEKASUR - 2

Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbire).
Hatta kabirleri ziyaret ettiniz (ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz).

102 / TEKASUR - 3

Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
Hayır! Siz yakında bileceksiniz.

102 / TEKASUR - 4

Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
Sonra, hayır! (Öyle olmadığını) Siz yakında bileceksiniz.

102 / TEKASUR - 5

Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).
Hayır, keşke siz, İlm'el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.

102 / TEKASUR - 6

Le terevunnel cahîm(cahîme).
Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.

102 / TEKASUR - 7

Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni).
Sonra mutlaka onu Ayn'el Yakîn ile (gözünüzle) göreceksiniz.

102 / TEKASUR - 8

Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).
Sonra izin günü mutlaka ni'metlerden sorgulanacaksınız.