Kuran-ı Kerim / HUMEZE
"HUMEZE suresi" için, toplam 9 ayet arasından 1 - 9 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

104 / HUMEZE - 1

Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).
Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!

104 / HUMEZE - 2

Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu).
O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

104 / HUMEZE - 3

Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).
Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.

104 / HUMEZE - 4

Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti).
Hayır, o mutlaka hutameye (tutuşturulmuş ateşe) atılacak.

104 / HUMEZE - 5

Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu).
Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

104 / HUMEZE - 6

Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu).
(O), Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

104 / HUMEZE - 7

Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti).
Ki o (hutame) yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).

104 / HUMEZE - 8

İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).
Muhakkak ki o, onların (kâfirlerin) üzerine kapatılmıştır.

104 / HUMEZE - 9

Fî amedin mumeddedeh(mumeddedetin).
Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar (bağlanacaklar).