Kuran-ı Kerim / FİL
"FİL suresi" için, toplam 5 ayet arasından 1 - 5 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

105 / FİL - 1

E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).
Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?

105 / FİL - 2

E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).
Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?

105 / FİL - 3

Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).
Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).

105 / FİL - 4

Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).
Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).

105 / FİL - 5

Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).
Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.