Kuran-ı Kerim / KUREYŞ
"KUREYŞ suresi" için, toplam 4 ayet arasından 1 - 4 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

106 / KUREYŞ - 1

Li îlâfi kureyş(kureyşin).
Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.

106 / KUREYŞ - 2

Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı) (için).

106 / KUREYŞ - 3

Fel ya’budû rabbe hâzel beyt(beyti).
Artık bu Beyt'in (Kâbe'nin) Rabbine kul olsunlar.

106 / KUREYŞ - 4

Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).
O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.