Kuran-ı Kerim / MAUN
"MAUN suresi" için, toplam 7 ayet arasından 1 - 7 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

107 / MAUN - 1

E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
Dîni yalanlayanı gördün mü?

107 / MAUN - 2

: Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).
Oysa yetimi itip kakan işte odur.

107 / MAUN - 3

Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.

107 / MAUN - 4

Fe veylun lil musallîn(musallîne).
İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.

107 / MAUN - 5

Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).
Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.

107 / MAUN - 6

Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).

107 / MAUN - 7

Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.