Kuran-ı Kerim / NASR
"NASR suresi" için, toplam 3 ayet arasından 1 - 3 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

110 / NASR - 1

İzâ câe nasrullâhi vel feth(fethu).
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman.

110 / NASR - 2

Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen).
Ve insanların grup grup Allah'ın dînine girdiğini gördüğün (zaman).

110 / NASR - 3

Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh(vestagfirhu), innehu kâne tevvâbâ(tevvâben).
O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O'ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.