Kuran-ı Kerim / LEHEB
"LEHEB suresi" için, toplam 5 ayet arasından 1 - 5 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

111 / LEHEB - 1

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe).
Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helâk oldu.

111 / LEHEB - 2

Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).
Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi.

111 / LEHEB - 3

Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin).
Alevli ateşe atılacak.

111 / LEHEB - 4

Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi).
Ve onun, odun taşıyan kadını da.

111 / LEHEB - 5

Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).
Onun boynunda mesedden (bükülmüş liften) bir ip vardır.