Kuran-ı Kerim / İNFİTAR
"İNFİTAR suresi" için, toplam 19 ayet arasından 1 - 19 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

82 / İNFİTAR - 1

İzes semâunfetaret.
Sema çatlayıp yarıldığı zaman.

82 / İNFİTAR - 2

Ve izel kevâkibunteseret.
Ve yıldızlar dağıldığı zaman.

82 / İNFİTAR - 3

Ve izel bihâru fucciret.
Ve denizler kabarıp karıştığı zaman.

82 / İNFİTAR - 4

Ve izel kubûru bu’siret.
Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman.

82 / İNFİTAR - 5

Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.
(Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

82 / İNFİTAR - 6

Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi).
Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?

82 / İNFİTAR - 7

Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).
O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.

82 / İNFİTAR - 8

Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).
Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

82 / İNFİTAR - 9

Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

82 / İNFİTAR - 10

Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır.

82 / İNFİTAR - 11

Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak.

82 / İNFİTAR - 12

Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
Yaptığınız şeyleri bilirler.

82 / İNFİTAR - 13

İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni'metler içindedir.

82 / İNFİTAR - 14

Ve innel fuccâre lefî cahîm(cahîmın).
Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir.

82 / İNFİTAR - 15

Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
Dîn günü ona (alevli ateşe) yaslanırlar (atılırlar).

82 / İNFİTAR - 16

Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
Ve onlar, ondan (alevli ateşten) gaib olacak (kaybolacak, yanıp bitecek) değillerdir.

82 / İNFİTAR - 17

Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Ve dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

82 / İNFİTAR - 18

Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

82 / İNFİTAR - 19

Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi).
O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır.