Kuran-ı Kerim / MUTAFFİFİN
"MUTAFFİFİN suresi" için, toplam 36 ayet arasından 1 - 36 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

83 / MUTAFFİFİN - 1

Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne).
Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay haline.

83 / MUTAFFİFİN - 2

Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne).
Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).

83 / MUTAFFİFİN - 3

Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne).
Ve onlara (insanlara) satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler (eksik tartarlar).

83 / MUTAFFİFİN - 4

Elâ yezunnu ulâike ennehum meb'ûsûn(meb'ûsûne).
İşte onlar beas edileceklerini (diriltileceklerini) zannetmiyorlar (bilmiyorlar) mı?

83 / MUTAFFİFİN - 5

Li yevmin azîm(azîmin).
Azîm gün için.

83 / MUTAFFİFİN - 6

Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne).
Âlemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği (kalkacağı) gün.

83 / MUTAFFİFİN - 7

Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).
Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).

83 / MUTAFFİFİN - 8

Ve mâ edrâke mâ siccîn(siccînun).
Ve siccînin ne olduğunu sana bildiren nedir?

83 / MUTAFFİFİN - 9

Kitâbun merkûm(merkûmun).
(O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

83 / MUTAFFİFİN - 10

Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
İzin günü, yalanlayanların vay haline.

83 / MUTAFFİFİN - 11

Ellezîne yukezzibûne bi yevmiddîn(yevmiddîni).
Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar.

83 / MUTAFFİFİN - 12

Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).
Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz.

83 / MUTAFFİFİN - 13

İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).
Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Evvelkilerin masalları.” dedi.

83 / MUTAFFİFİN - 14

Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).

83 / MUTAFFİFİN - 15

Kellâ innehum an rabbihim yevmeizin le mahcûbûn(mahcûbûne).
Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab'lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab'lerini göremezler).

83 / MUTAFFİFİN - 16

Summe innehum le sâlul cahîm(cahîmi).
Sonra, muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır.

83 / MUTAFFİFİN - 17

Summe yukâlu hâzellezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).
Sonra onlara: “Bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.” denilir.

83 / MUTAFFİFİN - 18

Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne).
Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin'dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).

83 / MUTAFFİFİN - 19

Ve mâ edrâke mâ ılliyyûn(ılliyyûne).
Ve illiyyin'in ne olduğunu sana bildiren nedir?

83 / MUTAFFİFİN - 20

Kitâbun merkûm(merkûmun).
(O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

83 / MUTAFFİFİN - 21

Yeşheduhul mukarrebûn(mukarrebûne).
Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar.

83 / MUTAFFİFİN - 22

İnnel ebrâre le fî naîm(naîmi).
Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni'metler içindedir.

83 / MUTAFFİFİN - 23

Alel erâiki yenzurûn(yenzurûne).
Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.

83 / MUTAFFİFİN - 24

Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm(naîmi).
Sen, ni'metin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görüp anlarsın.

83 / MUTAFFİFİN - 25

Yuskavne min rahîkın mahtûm(mahtûmin).
Onlara, mühürlenmiş (sadece kendilerinin açacağı) halis şaraptan sunulur (içirilir).

83 / MUTAFFİFİN - 26

Hitâmuhu misk(miskun). ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn(mutenâfisûne).
Onun (o şarabın) sonu misktir (şahane misk kokusudur). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için) yarışsınlar.

83 / MUTAFFİFİN - 27

Ve mizâcuhu min tesnîm(tesnîmin).
Onun mizacı (muhtevası) tesnîmdendir.

83 / MUTAFFİFİN - 28

Aynen yeşrebu bihel mukarrabûn(mukarrabûne).
O bir pınardır ki ondan, mukarrebin (Rabbine yakın) olanlar içer.

83 / MUTAFFİFİN - 29

İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn(yadhakûne).
Muhakkak ki suçlu olanlar (günahkârlar), âmenû olanlara gülüyorlardı.

83 / MUTAFFİFİN - 30

Ve iza merrû bihim yetegâmezûne.
Ve onların (âmenû olanların) yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar.

83 / MUTAFFİFİN - 31

Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne).
Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.

83 / MUTAFFİFİN - 32

Ve izâ reevhum kâlû inne hâulâi ledâllûn(ledâllûne).
Ve onları gördükleri zaman: “Muhakkak ki onlar gerçekten dalâlette olanlardır.” dediler.

83 / MUTAFFİFİN - 33

Ve mâ ursilû aleyhim hâfızîn(hâfızîne).
Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler.

83 / MUTAFFİFİN - 34

Felyevmellezîne âmenû minel kuffârı yadhakûn(yadhakûne).
Artık bugün âmenû olanlar, kâfirlere gülüyorlar.

83 / MUTAFFİFİN - 35

Alel erâiki yanzurûn(yanzurûne).
Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.

83 / MUTAFFİFİN - 36

Hel suvvibel kuffâru mâ kânû yef’alûn(yef’alûne).
Kâfirler yapmış oldukları şeyler (sebebiyle) cezalarını buldular mı?