Kuran-ı Kerim / TARIK
"TARIK suresi" için, toplam 17 ayet arasından 1 - 17 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

86 / TARIK - 1

Ves semâi vet târık(târıkı).
Semaya ve Tarık'a andolsun.

86 / TARIK - 2

Ve mâ edrâke met târik(târiku).
Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

86 / TARIK - 3

En necmus sâkıb(sâkıbu).
(O) parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır.

86 / TARIK - 4

İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).
Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.

86 / TARIK - 5

Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka).
Artık insan neden yaratıldığına baksın.

86 / TARIK - 6

Hulika min mâin dâfik(dâfikın).
Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı.

86 / TARIK - 7

Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).
(O sıvı), omurga ile göğüs kafesi arasından (orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu) çıkar.

86 / TARIK - 8

İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun).
Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.

86 / TARIK - 9

Yevme tubles serâir(serâiru).
Gizli şeylerin açıklanacağı gün.

86 / TARIK - 10

Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).
Artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur.

86 / TARIK - 11

Ves semâi zâtir rec’(rec’ı).
Ve dönüş sahibi semaya andolsun.

86 / TARIK - 12

Vel ardı zâtis sad’(sad’ı).
Ve yarıklara sahip arza andolsun.

86 / TARIK - 13

İnnehu le kavlun fasl(faslun).
Muhakkak ki o, gerçekten (hakkı bâtıldan) ayıran bir sözdür.

86 / TARIK - 14

Ve mâ huve bil hezl(hezli).
Ve o, sıradan bir söz değildir.

86 / TARIK - 15

İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).
Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar.

86 / TARIK - 16

Ve ekîdu keydâ(keyden).
Ve Ben de hile yaparak tuzak kurarım.

86 / TARIK - 17

Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).
Artık kâfirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı.