Kuran-ı Kerim / A'LÂ
"A'LÂ suresi" için, toplam 19 ayet arasından 1 - 19 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

87 / A'LÂ - 1

Sebbihısme rabbikel a’lâ.
Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.

87 / A'LÂ - 2

Ellezî halaka fesevvâ.
O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).

87 / A'LÂ - 3

Vellezî kaddere fe hedâ.
Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

87 / A'LÂ - 4

Vellezî ahrecel mer’â.
Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.

87 / A'LÂ - 5

Fe cealehu gusâen ahvâ.
Sonra da onu siyah atık haline getirdi.

87 / A'LÂ - 6

Senukriuke fe lâ tensâ.
(Kur'ân'ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.

87 / A'LÂ - 7

İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.
Ancak (bu) Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.

87 / A'LÂ - 8

Ve nuyessiruke lil yusrâ.
Ve kolay gelmesi için Biz (O'nu), sana kolaylaştıracağız.

87 / A'LÂ - 9

Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).

87 / A'LÂ - 10

Seyezzekkeru men yahşâ.
Allah'a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).

87 / A'LÂ - 11

Ve yetecennebuhel eşkâ.
Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).

87 / A'LÂ - 12

Ellezî yaslen nârel kubrâ.
Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.

87 / A'LÂ - 13

Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.

87 / A'LÂ - 14

Kad efleha men tezekkâ.
Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

87 / A'LÂ - 15

Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi'ni zikretti ve de namaz kıldı.

87 / A'LÂ - 16

Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).

87 / A'LÂ - 17

Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.
Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).

87 / A'LÂ - 18

İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.

87 / A'LÂ - 19

Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.
(Hz.) İbrâhîm'in ve (Hz.) Musa'nın sahifelerinde (var).