Kuran-ı Kerim / GAŞİYE
"GAŞİYE suresi" için, toplam 26 ayet arasından 1 - 26 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

88 / GAŞİYE - 1

Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti).
Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin) haberi sana geldi mi?

88 / GAŞİYE - 2

Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun).
İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır.

88 / GAŞİYE - 3

Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun).
Yorucu işler yapan.

88 / GAŞİYE - 4

Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten).
(Onlar) kızgın ateşe atılırlar.

88 / GAŞİYE - 5

Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin).
Kaynar su pınarından içirilirler.

88 / GAŞİYE - 6

Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın).
Onların yiyeceği dari'den (acı, pis kokulu dikenli ağaçtan) başka bir şey değildir.

88 / GAŞİYE - 7

Lâ yusminu ve lâ yugnî min cû’(cûın).
Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez.

88 / GAŞİYE - 8

Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun).
İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır.

88 / GAŞİYE - 9

Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun).
(Dünyadaki) sa'yından (çalışmasından) razıdır.

88 / GAŞİYE - 10

Fî cennetin âliyeh(âliyetun).
Âli cennettedir.

88 / GAŞİYE - 11

Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeh(lâgıyeten).
Orada boş söz işitmezsin.

88 / GAŞİYE - 12

Fîhâ aynun câriyeh(câriyetun).
Orada devamlı akan bir pınar vardır.

88 / GAŞİYE - 13

Fîhâ sururun merfûah(merfûatun).
Orada yüksek tahtlar vardır.

88 / GAŞİYE - 14

Ve ekvabun mevdûah(mevdûatun).
Ve (önlerine) konulmuş kadehler.

88 / GAŞİYE - 15

Ve nemârıku masfûfeh(masfûfetun).
Ve dizilmiş yastıklar.

88 / GAŞİYE - 16

Ve zerâbiyyu mebsûseh(mebsûsetun).
Ve yayılmış süslü kıymetli halılar (vardır).

88 / GAŞİYE - 17

E fe lâ yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat.
Onlar hâlâ deveye bakmıyorlar mı ki, nasıl yaratılmış?

88 / GAŞİYE - 18

Ve iles semâi keyfe rufiat.
Ve semaya nasıl yükseltilmiş?

88 / GAŞİYE - 19

Ve ilel cibâli keyfe nusıbet.
Ve dağlara, nasıl dik olarak yerleştirilmiş?

88 / GAŞİYE - 20

Ve ilel ardı keyfe sutıhat.
Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)?

88 / GAŞİYE - 21

Fezekkir innemâ ente muzekkir(muzekkirun).
Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın).

88 / GAŞİYE - 22

Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın).
Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.

88 / GAŞİYE - 23

İllâ men tevellâ ve kefer(kefere).
Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse.

88 / GAŞİYE - 24

Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere).
O taktirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır.

88 / GAŞİYE - 25

İnne ileynâ iyâbehum.
Muhakkak ki onların dönüşü Bizedir.

88 / GAŞİYE - 26

Summe inne aleynâ hisâbehum.
Sonra onların hesapları muhakkak ki Bize aittir.