Kuran-ı Kerim / BELED
"BELED suresi" için, toplam 20 ayet arasından 1 - 20 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

90 / BELED - 1

Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi).
Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.

90 / BELED - 2

Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi).
Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.

90 / BELED - 3

Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

90 / BELED - 4

Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin).
Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

90 / BELED - 5

E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun).
(İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

90 / BELED - 6

Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).
O: “Pekçok mal tükettim.” der.

90 / BELED - 7

E yahsebu en lem yerahû ehad(ehadun).
Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

90 / BELED - 8

E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni).
Ona iki göz vermedik mi?

90 / BELED - 9

Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).
Ve bir dil ve iki dudak.

90 / BELED - 10

Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).
Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.

90 / BELED - 11

Fe laktehamel akabete.
Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.

90 / BELED - 12

Ve mâ edrâke mel akabeh(akabetu).
Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

90 / BELED - 13

Fekku rekabetin.
(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.

90 / BELED - 14

Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabeh(mesgabetin).
Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.

90 / BELED - 15

Yetîmen zâ makrabeh(makrabetin).
Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.

90 / BELED - 16

Ev miskînen zâ metrabeh(metrabetin).
Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).

90 / BELED - 17

Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame(merhameti).
Sonra âmenû olanlardan (Allah'a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).

90 / BELED - 18

Ulâike ashâbul meymeneh(meymeneti).
İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).

90 / BELED - 19

Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeh(meş’emeti).
Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

90 / BELED - 20

Aleyhim nârun mu’sadeh(mu’sadetun).
Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.