Kuran-ı Kerim / LEYL
"LEYL suresi" için, toplam 21 ayet arasından 1 - 21 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

92 / LEYL - 1

Vel leyli izâ yagşâ.
Örteceği zaman geceye andolsun.

92 / LEYL - 2

Ven nehâri izâ tecellâ.
Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze.

92 / LEYL - 3

Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun).

92 / LEYL - 4

İnne sa’yekum le şettâ.
Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir).

92 / LEYL - 5

Fe emmâ men a’tâ vettekâ.
Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise.

92 / LEYL - 6

Ve saddeka bil husnâ.
Ve Hüsna'yı (Allah'ın Zat'ını görmeyi) tasdik etti ise.

92 / LEYL - 7

Fe senuyessiruhu lil yusrâ.
O zaman Biz ona, (Allah'ın Zat'ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız.

92 / LEYL - 8

Ve emmâ men bahıle vestagnâ.
Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.

92 / LEYL - 9

Ve kezzebe bil husnâ.
Ve Hüsna'yı (Allah'ın Zat'ını görmeyi) yalanladı ise.

92 / LEYL - 10

Fe senuyessiruhu lil usrâ.
O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız.

92 / LEYL - 11

Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ tereddâ.
Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez.

92 / LEYL - 12

İnne aleynâ lel hudâ.
Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir.

92 / LEYL - 13

Ve inne lenâ lel âhırete vel ûlâ.
Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir.

92 / LEYL - 14

Fe enzertukum nâren telezzâ.
İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım.

92 / LEYL - 15

Lâ yaslâhâ illel eşkâ.
Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz).

92 / LEYL - 16

Ellezî kezzebe ve tevellâ.
O ki (çok şâkî olan), (Hüsna'yı) yalanladı ve yüz çevirdi.

92 / LEYL - 17

Ve seyucennebuhel etkâ.
Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak.

92 / LEYL - 18

Ellezî yu’tî mâ lehu yetezekkâ.
O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir.

92 / LEYL - 19

Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tuczâ.
Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O'nun (Allah'ın) katında, “bir ni'met karşılığı olsun” diye değildir.

92 / LEYL - 20

İllebtigâe vechi rabbihil a’lâ.
O sadece, Yüce Rabbinin Vechi'ni (Zat'ını) ibtiga etti (diledi).

92 / LEYL - 21

Ve le sevfe yerdâ.
Ve o, yakında mutlaka razı olacak.