Kuran-ı Kerim / DUHA
"DUHA suresi" için, toplam 11 ayet arasından 1 - 11 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

93 / DUHA - 1

Ved duhâ.
Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.

93 / DUHA - 2

Vel leyli izâ secâ.
Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.

93 / DUHA - 3

Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

93 / DUHA - 4

Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.
Ve ahiret (bundan sonraki hayat), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.

93 / DUHA - 5

Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.

93 / DUHA - 6

E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?

93 / DUHA - 7

Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.

93 / DUHA - 8

Ve vecedeke âilen fe agnâ.
Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.

93 / DUHA - 9

Fe emmel yetîme fe lâ takher.
Fakat bundan sonra yetimi kahretme (üzme).

93 / DUHA - 10

Ve emmes sâile fe lâ tenher.
Ve amma saili (bir şey isteyeni) bundan sonra azarlama.

93 / DUHA - 11

Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
Ve fakat, Rabbinin ni'metlerini artık anlat.