Kuran-ı Kerim / İNŞİRAH
"İNŞİRAH suresi" için, toplam 8 ayet arasından 1 - 8 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

94 / İNŞİRAH - 1

E lem neşrah leke sadrek(sadreke).
Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?

94 / İNŞİRAH - 2

Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke).
Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).

94 / İNŞİRAH - 3

Ellezî enkada zahrek(zahreke).
Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.

94 / İNŞİRAH - 4

Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).
Ve senin için, zikrini yükselttik.

94 / İNŞİRAH - 5

Fe inne maal usri yusra(yusren).
O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

94 / İNŞİRAH - 6

İnne maal usri yusrâ(yusren).
Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

94 / İNŞİRAH - 7

Fe izâ feragte fensab.
Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.

94 / İNŞİRAH - 8

Ve ilâ rabbike fergab.
Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O'nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).