Kuran-ı Kerim / TİN
"TİN suresi" için, toplam 8 ayet arasından 1 - 8 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

95 / TİN - 1

Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).
İncire ve zeytine andolsun.

95 / TİN - 2

Ve tûri sînîn(sînîne).
Sina Dağı'na andolsun.

95 / TİN - 3

Ve hâzel beledil emîn(emîni).
Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri'ne) (andolsun).

95 / TİN - 4

Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.

95 / TİN - 5

Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).

95 / TİN - 6

İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.

95 / TİN - 7

Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?

95 / TİN - 8

E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?