Kuran-ı Kerim / ALAK
"ALAK suresi" için, toplam 19 ayet arasından 1 - 19 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

96 / ALAK - 1

Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka).
Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.

96 / ALAK - 2

Halakal insâne min alak(alakın).
İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.

96 / ALAK - 3

Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.

96 / ALAK - 4

Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
Ki O, kalem ile öğretti.

96 / ALAK - 5

Allemel insâne mâ lem ya’lem.
İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

96 / ALAK - 6

Kellâ innel insâne le yatgâ.
Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.

96 / ALAK - 7

En reâhustagnâ.
Kendini müstağni görmesi (Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.

96 / ALAK - 8

İnne ilâ rabbiker ruc’â.
Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.

96 / ALAK - 9

E reeytellezî yenhâ.
Nehyedeni (men edeni) gördün mü?

96 / ALAK - 10

Abden izâ sallâ.
Bir kulu namaz kıldığı zaman.

96 / ALAK - 11

E reeyte in kâne alel hudâ.
Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.

96 / ALAK - 12

Ev emera bit takvâ.
Veya takvayı emretti ise.

96 / ALAK - 13

E reeyte in kezzebe ve tevellâ.
Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?

96 / ALAK - 14

E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
Allah'ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?

96 / ALAK - 15

Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).
Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

96 / ALAK - 16

Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin).
Yalancı günahkâr alın.

96 / ALAK - 17

Felyed’u nâdiyeh(nâdiyehu).
Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.

96 / ALAK - 18

Sened’uz zebâniyeh(zebâniyete).
Biz yakında zebanileri çağıracağız.

96 / ALAK - 19

Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)
Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah'a) yakın ol!