Kuran-ı Kerim / KADİR
"KADİR suresi" için, toplam 5 ayet arasından 1 - 5 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

97 / KADİR - 1

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).
Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz indirdik.

97 / KADİR - 2

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).
Ve Kadir Gece'sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

97 / KADİR - 3

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr(şehrin).
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97 / KADİR - 4

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler.

97 / KADİR - 5

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).
O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).