Kuran-ı Kerim / ZİLZAL
"ZİLZAL suresi" için, toplam 8 ayet arasından 1 - 8 arası ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

99 / ZİLZAL - 1

İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.

99 / ZİLZAL - 2

Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.
Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).

99 / ZİLZAL - 3

Ve kâlel insânu mâ lehâ.
Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği (zaman).

99 / ZİLZAL - 4

Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.
O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.

99 / ZİLZAL - 5

Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
Rabbinin ona vahyetmesi ile.

99 / ZİLZAL - 6

Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.
İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.

99 / ZİLZAL - 7

Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.

99 / ZİLZAL - 8

Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).
Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür.